jak wpisać wykształcenie w CV
Jak opisać wykształcenie w CV?

Sekcja „Wykształcenie” zajmuje drugorzędną pozycję względem doświadczenia w CV. Niemniej jednak jest to dość istotny element, który w poprawności merytorycznej dokumentu powinien zostać zawarty. Tym istotniejsze jest opisanie wykształcenia, jeśli w ofercie pracy, na którą aplikujesz, jednym z wymogów formalnych jest posiadanie wykształcenia wyższego.

Bardzo ważne, aby opis wykształcenia w CV był zgodny z prawdą. Oznacza to, że jeśli jesteś nadal na etapie kształcenia, nie wpisuj do CV, że masz już określony tytuł. Nie rozpisuj się także na temat tego, czy były to studia, dzienne, wieczorowe lub zaoczne. Nie interesuje także rekrutera czy były lub są to studia jednolite magisterskie, liczy się zwyczajnie tytuł, czyli licencjat, inżynier, magister, magister inżynier, doktor.

Natomiast jeśli są to studia podyplomowe, warto taką informację zawrzeć przy podawaniu kierunku. Jeśli jesteś w trakcie kształcenia, zwyczajnie wpisz tuż obok daty rozpoczęcia adnotację „do teraz” lub „w trakcie”. Nawet jeśli znasz przewidywaną datę zakończenie nauki, podawanie jej nie jest najlepszym rozwiązaniem, gdyż sugeruje, że masz już ten dyplom, co nie jest zgodne z prawdą.

Gdy masz na swoim koncie wiele cennego doświadczenia, niech to wraz z posiadanymi umiejętnościami wyróżnia Cię pośród innych kandydatów. W myśl zasady, że dobre CV powinno zmieścić się na dwóch stronach, możesz zaoszczędzić nieco miejsca w dokumencie, używając skrótów uczelni. Nie jest to błąd, a zawarcie ważnych informacji w skrócie. Akurat w przypadku wykształcenie liczy się jedynie zasygnalizowanie takowego, bez wchodzenia w szczegóły.

Co ważne, jeśli nie starasz się o pracę po raz pierwszy po ukończeniu np. szkoły średniej, nie wpisuj do CV całej poprzedniej edukacji. Gdy aplikujesz na określone stanowisko jako absolwent lub zmieniasz pracę, wystarczy podać ukończone uczelnie wyższe wraz z uzyskanym tytułem. Liceum/technikum, gimnazjum i podstawówkę można swobodnie odpuścić.

Zostaw komentarz